Primjenjiva esencijalna lista lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

Ispis

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

 

Broj: 2.3.-37-973-1/17

Datum, 07.07.2017.godine

 

 

UGOVORNE LJEKARNE

 

 

 

Predmet: Obavijest ugovornim ljekarnama o primjeni nove primjenjive esencijalne liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske od 10.07.2017. god        

 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavila je revidirane maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 3/17).

Povjerenstvo Federalnog ministarstva zdravstva za stavljanje i skidanje lijekova sa Listi lijekova u Federaciji BiH izvršilo usuglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 30.05.2017. godine uzimajući u obzir obaveze iz članka XII Odluke.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske svojim aktom broj 07-37-305/17 od 06.07.2017. godine obavijestilo je Zavod da se navedene cijene lijekova moraju primjenjivati te tražilo od Zavoda daljnje postupanje.

 U skladu sa navedenim Zavod je izvršio izmjene Primjenjive esencijalne lista lijekova Županije Posavske. Ljekarne su dužne početi sa primjenom Primjenjive esencijalne lista lijekova Županije Posavske – od 10.07.2017.godine broj 2.3.-37-973 /17 od 07.07.2017. godine sa 10.07.2017. godine te je potrebno da se recepti izdani po staroj listi  dostave sa fakturom odvojeno od recepata koji su izdani sa početkom primjene nove liste.

Ljekarne su dužne primjenjivati Primjenjivu esencijalnu listu lijekova Županije Posavske – od 10.07.2017.godine do donošenja Odluke o izmjeni odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Županiji Posavskoj od strane Vlade Županije Posavske.

 

Primjenjiva esencijalna lista lijekova ZZO ŽP