Odluka o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Na temelju članka 19. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 2/05), a u svezi članka 57 stavak 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97 i 7/02) Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na sjednici održanoj 14.11.2005. godine, donijelo je:

 

O D L U K U 

o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

 

 

Odluka o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

 

 

Na temelju članka 19. Statuta Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske, broj: 2/05), a u svezi članka 57 stavak 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH (" Službene novine Federacije BiH broj: 30/97, 7/02) Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 26. sjednici održanoj 29.04.2013. donosi:

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad podnosi se koristeći sljedeće dokumente:

 

Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana

Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana - potvrda o plaći

 

Za sva ostala pitanja obratiti se na e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.