Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017.godinu Upravno vijeće na 17. sjednici održanoj 06.06.2017.  godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2017.godinu

 

Na temelju članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 17. sjednici održanoj dana 06.06.2017.godine raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017. godinu

        Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2015.godinu Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 09.05.2016 . godine donijelo je

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2016.godinu

 

Na temelju članka 33.st.1. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) te članka 11. Odluke o načinu izvršenja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  za 2016.godinu Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016. godinu

Stranica 9 od 9