Ortopedska i druga pomagala
Ortopedska i druga pomagala
Ortopedska i druga pomagala odobrava Povjerenstvo, na temelju medicinskih indikacija i prijedloga ovlaštenog doktora medicine – specijaliste određene grane. Odobrenje za nabavku ortopedskih i drugih pomagala izdaje Povjerenstvo Zavoda koje imenuje ravnatelj Zavoda. 
Osiguranim osobama Zavoda se u medicinski indiciranim slučajevima financiraju ili sufinanciraju ortopedska i druga pomagala maksimalno do iznosa utvrđenih u Listi ortopedskih i drugih pomagala.
Lista ort. i drugih pomagala
Participacija
Participacija
Člancima 11. i 12. iz Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na prostoru Županije Posavske definirani su uvjeti pod kojima je osiguranik oslobođen od plaćanja participacije. Podatak da osigurana osoba ne sudjeluje u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite u smislu
članka 11. i 12. ove Odluke unosi i ovjerava mjerodavni Područni ured Zavoda.
Odluka
Pozitivna lista lijekova
Pozitivna lista lijekova
Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Županije Posavske kojom se utvrđuje lista kao i cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova. Ista se počela primjenjivati od 01.03.2024. godine.
Lista

Primjedbe, pohvale i pritužbe

U svrhu unapređenja svojih usluga trudimo se komunicirati sa svojim osiguranicima, stoga Vas pozivamo da nam se javite, uputite primjedbe ili pohvale, koje će nam pomoći u poboljšanju rada. Također, sve informacije o Vašem osiguranju, statusu i uslugama su Vam uvijek dostupne.

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba