PRAVILNIK o načinu nadoknade plaće zaposlenim majkama za vrijeme trajanja porodnog dopusta

PRAVILNIK o načinu nadoknade plaće zaposlenim majkama za vrijeme trajanja porodnog dopusta 30.10.2015.

 

Obrasci:

ZAHTJEV za refundiranje porodiljne naknade zaposlenim majkama

Zahtjev za refundiranje porodiljne naknade zaposlenim majkama - POTVRDA o plaći