Obavijesti

OGLAS za prijem u radni odnos

     Na temelju članka 7 Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  Ravnatelj  Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 Raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na sljedeća radna mjesta:

 1. Referent zdravstvenog osiguranja u Područnom uredu Odžak
 2. Tehnički tajnik

 

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera IV stupnja
 • najmanje 1 godina radnog staža
 • položen stručni upravni ispit (samo za radno mjesto Referenta)

 

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju te uz prijavu dostaviti:

 1. dokaz o završenoj školi
 2. dokaz o radnom iskustvu
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka,
 6. životopis

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku ne starijem od 3 mjeseca.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni upravni ispit. Kandidat koji bude primljen u radni odnos, a nema položen navedeni ispit, obvezan je položiti isti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske –Titova bb, 76290 Odžak, uz naznaku «Ne otvaraj – prijava na oglas».

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na službenoj internet stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Povjerenstvo za prijem djelatnika u radni odnos u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava razmotriti će prijave, obaviti  intervju sa kandidatima i dostaviti prijedlog Ravnatelju radi donošenja odluke.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Broj:  1.1.-34-1789/22                                                                                                                                                                         Ravnatelj Zavoda

Datum: 14.12.2022. godine                                                                                                                                                           Josip Vidović dipl.oec.

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba