Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu naknade plaće zaposlenim majkama za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu naknade plaće zaposlenim majkama za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama (Narodne novine Županije Posavske broj 7/16 i 9/23) Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 8. sjednici održanoj 19.09.2023. godine, donosi 


PRAVILNIK 
o izmjenama Pravilnika o načinu naknade plaće zaposlenim majkama za vrijeme trajanja 
porodiljnog dopusta 


Članak 1. 


U članku 2. stavak 1. Pravilnika o načinu naknade plaće zaposlenim majkama za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta ( Narodne novine Županije Posavske broj 3/17) broj „80%“ zamjenjuje se brojem „100%“. 
 

U stavku 2. istog članka broj „80%“ briše se. 


Članak 2. 


Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 


Zavod zdravstvenog osiguranja 
Županije Posavske 
Upravno vijeće 


Broj: 2.2.-05-1557-4/23                                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 
Datum,19.09.2023. godine                                                                                                              Josip Marković 

Date

22 September 2023

Tags

Info

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba