O Zavodu

Image

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽUPANIJE POSAVSKE
ODŽAK

ID broj: 4254014250006

Transakcijski račun: 3383302200281559
Depozitni račun: 1610800002640020

SREDIŠNJA SLUŽBA - sjedište u Odžaku
Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

dipl.oec. Josip Vidović

Image

prim.mr.ph. Zijad Tvica

Image
Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

tel.: +(387) 31 761 650
mail: simo.vranjic@zzozp.ba

Rukovoditelj PU Odžak - Šimo Vranjić
Središnja služba ZZOŽP
tel.: +(387) 31 763 793

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba