DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA ZZOŽP ZA PERIOD 2022. - 2024. GODINA

ZAVOD  ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA

ŽUPANIJE  POSAVSKE

ODŽAK

Broj: 1.1.-14-722/21

Odžak, 02.06.2021. godine

 

 

DOKUMENT  OKVIRNOG  PRORAČUNA

ZAVODA  ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA ŽUPANIJE  POSAVSKE  -  ODŽAK

ZA PERIOD  2022.  -  2024. GODINA