Prijavnica za javni poziv 2022.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije posavske za 2022. godinu

Prijavnica

Prijavnica za javni poziv 2021.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije posavske za 2021. godinu

Prijavnica

Prijavnica za javni poziv 2020.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije posavske za 2020. godinu

Prijavnica

Prijavnica za javni poziv 2019.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije posavske za 2019. godinu

Prijavnica

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba